ჩვენ შესახებ

შპს „ეკო მით“-ს მოწინავე ადგილი უჭირავს საქართველოს ბაზარზე არსებულ იმპორტიორ და სადისტრიბუციოს კომპანიებს შორის. იგი 2011 წლიდან წარმატებით ახორციელებს ფუნქციონირებას და თანამშრომლობს მომწოდებლებთან ევროპის სხავდასხვა ქვეყნებიდან .

ჩვენი კომპანია ამარაგებს სასტუმროების, ჰიპერმარკეტებისა და რესტორნების ქსელს. ასევე გვაქვს ჩვენი საკუთარი მაღაზიები (ჭავჭავაძის 10 - სა და ჭავჭავაძის 37 - ჰიპერმარკეთ „კარფურში“ ).